Nieuws

Persbericht

Bilaterale ontmoeting met de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, H.E. Mélanie Joly

Op donderdag 20 januari heeft vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Mélanie Joly, ontvangen in het Egmontpaleis. De twee ministers hadden elkaar al eerder ontmoet in de marge van de ministeriële NAVO-bijeenkomst in Riga, in november jl.
Persbericht

70 personen uit Afghanistan komen naar België na gezamenlijke operatie Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel & Migratie

Vandaag, 20 januari 2022, zijn de eerste 34 van in totaal 70 Belgen en rechthebbenden in België aangekomen met een commerciële vlucht via Doha, Qatar, vanuit Islamabad, Pakistan. Eén van de komende dagen volgt de rest van de groep via dezelfde route. Sinds 6 januari waren zij de grens overgestoken tussen Afghanistan en Pakistan en daarna naar Islamabad gebracht, na een gezamenlijke operatie van Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie, in samenwerking met de Pakistaanse…
Persbericht

Dorien Nijs vertegenwoordigt Belgisch burgerpanel tijdens Conferentie over de toekomst van Europa in Straatsburg

Vandaag 21 januari neemt Dorien Nijs de trein naar Straatsburg en het Europees Parlement om er de Belgische aanbevelingen toe te lichten tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie van de toekomst van Europa (21 en 22 januari). Sophie Wilmès was, in haar hoedanigheid van minister van Europese Zaken, vanochtend aanwezig op het station Brussel-Zuid om Dorien steun te betuigen en veel succes te wensen.
Persbericht

Bilateraal onderhoud met de vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van Kazachstan, Z.E. Mukhtar Tileuberdi

Vandaag, dinsdag 18 januari, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, haar ambtgenoot, de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken van Kazachstan, de heer Mukhtar Tileuberdi, ontmoet naar aanleiding van zijn bezoek aan Brussel. 
Persbericht

Bilateraal onderhoud met Z.E Wopke Hoekstra, Minister van Buitenlandse Zaken en viceminister-president van Nederland

Vandaag, dinsdag 11 januari, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, dhr Wopke Hoekstra ontvangen, de Minister van Buitenlandse Zaken en viceminister-president van Nederland. Het gaat om het eerste bilaterale onderhoud van dhr Hoekstra in zijn nieuwe functie.
Persbericht

Buitengewone ministeriële bijeenkomst Buitenlandse Zaken van de NAVO

Vandaag, vrijdag 7 januari, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès via videoconferentie deelgenomen aan de buitengewone vergadering van de NAVO-landen, die werd voorgezeten door Secretaris-Generaal, Jens Stoltenberg.
Persbericht

De uitvoering van de parlementaire 'Metis'-Resolutie wordt voortgezet

In het licht van zijn koloniale verleden in Centraal-Afrika heeft België zich ingeschreven in een noodzakelijk parcours van onderzoek, waarheid en herinnering. Het onderzoek naar de segregatie van metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in het kader van de uitvoering van de parlementaire 'Metis'-Resolutie gebeurt in twee fasen. Na een eerste fase, die van start ging op 1 september 2019, werd zopas een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de FOD Buitenlandse Zaken,…
Persbericht

Bilaterale vergadering met Z.E. Miltiadis Varvitsiotis, plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, belast met Europese Zaken van Griekenland

Vandaag, woensdag 15 november, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Europese Zaken, dhr Miltiadis Varvitsiotis ontmoet, de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland, belast met Europese Zaken, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Brussel in de marge van de Raad Europese Zaken en de Europese Raad.
Persbericht

Benelux-landen zetten in op stabiele grensoverschrijdende 5G-dekking

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, ondertekende als Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, in aanwezigheid van de Belgische minister voor Telecommunicatie, Petra De Sutter, een Benelux-aanbeveling waarin de drie landen de handen in elkaar slaan om stabiele grensoverschrijdende 5G-connecties te verwezenlijken binnen hetzelfde technische kader. 
Persbericht

Raad van de Ministers van Europese Zaken van 14 december: conclusies

Vandaag, dinsdag 14 december, zijn vice-eersteminister en minister van Europese Zaken Sophie Wilmès en haar collega-ministers bijeen gekomen in Brussel voor een Raad Algemene Zaken. Ze hebben daarbij onder meer de agenda van de Europese Raad (16 december) voorbereid en hadden het verder over het uitbreidings-, stabilisatie- en associatieproces en de Artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.