Nieuws

Persbericht

Werkbezoek van Zijne Excellentie Dhr. Christophe LUTUNDULA APALA Pen’APALA aan het Koninkrijk België

Verheugd over de uitstekende bilaterale betrekkingen en het wederzijdse respect, hebben de twee vicepremiers, op 22 oktober in het Egmontpaleis te Brussel een ontmoeting gehad om een stand van zaken op te maken van het werk dat verricht is sinds het politieke overleg dat in september 2019 en in januari 2021 op het niveau van de ministeries van Buitenlandse Zaken in Brussel heeft plaatsgevonden.
Persbericht

Deelnemers tweede editie van Benelux Youth Forum verwelkomd op het Egmontpaleis

Op 21 oktober verwelkomde Minister van Buitenlandse Zaken Sophiè Wilmes enkele tientallen jongeren uit België, Nederland en Luxemburg in het kader van het Benelux Youth Forum 2021 tijdens een receptie op het Egmontpaleis.
Persbericht

Zestienjarigen krijgen mogelijkheid om te stemmen bij Europese verkiezingen

De Ministerraad heeft vandaag, op initiatief van de ministers Sophie Wilmès en Annelies Verlinden, beslist om jongeren vanaf zestien jaar bij de volgende Europese verkiezingen de mogelijkheid te geven om te stemmen. Zo krijgen ze in 2024 voor de eerste keer een stem in de Europese politiek. De federale regering bezorgt de tekst van het voorontwerp van wet nu aan de parlementaire fracties om het definitief om te zetten in wetgeving.
Persbericht

Bilaterale vergadering met de Amerikaanse Handelsgezante, H.E. Katherine Tai

Vandaag, woensdag 20 oktober, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Handel, de Handelsgezante van de Verenigde Staten, mevrouw Katherine Tai, verwelkomd ter gelegenheid van haar bezoek aan Europa. Dit is het derde onderhoud met mevrouw Tai sinds een eerste contact in april en een ontmoeting ter gelegenheid van de Top EU-VS in juni.
Persbericht

Raad van de Ministers van Europese Zaken van 19 oktober: conclusies

Vandaag, dinsdag 19 oktober, zijn vice-eersteminister en minister van Europese Zaken Sophie Wilmès en haar collega-ministers bijeen gekomen in Luxemburg voor een Raad Europese Zaken. De ministers gingen in op de jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat, de Conferentie over de Toekomst van Europa en de voorbereiding van de Europese Raad eind deze week. 
Persbericht

Raad van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken van 18 oktober: conclusies

Op maandag 18 oktober zijn vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en haar collega-ministers bijeen gekomen in Luxemburg voor een Raad Buitenlandse Zaken. Ze hebben het onder meer gehad over de situatie in Ethiopië, de Golfregio, Afghanistan, Tunesië en Mali.
Persbericht

Akkoord over een verantwoordelijke begroting, gericht op de toekomst

Vandaag, dinsdag 12 oktober heeft de Kern een akkoord bereikt over de begroting voor 2022, gekoppeld aan een reeks hervormingen en investeringen die een aanvulling vormen op de hervormingen en investeringen die in het kader van het Europees Herstelfonds zijn vastgelegd. 
Persbericht

Ministers Wilmès en Kitir maken plaats voor de jongere generatie vrouwen

Naar aanleiding van de 10de Wereldmeisjesdag stonden Louise (20) en Margaux (24) een dag lang in de schoenen van ministers Wilmès en Kitir. Met deze Girls' Takeover vraagt kinder- en meisjesrechtenorganisatie Plan International België aandacht voor meisjesrechten wereldwijd.
Persbericht

Samen tegen de doodstraf

Ter gelegenheid van de 19de Europese en Werelddag tegen de doodstraf, herhaalt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès dat België zich blijft inzetten voor de universele afschaffing van de doodstraf.
Persbericht

Sophie Wilmès geeft het startschot voor het Belgische deel van de Conferentie over de toekomst van Europa

Vandaag, vrijdag 8 oktober, gaf vice-eersteminister en minister van Europese Zaken Sophie Wilmès in aanwezigheid van Europees Commissaris Didier Reynders het startschot voor het Belgische deel van de Conferentie over de toekomst van Europa (COFEU) - een reeks Belgische evenementen die het hele najaar zullen plaatsvinden.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.