Nieuws

Persbericht

Communicatie van Sophie Wilmès

Persbericht

Raad van de Ministers van Buitenlandse Zaken van 11 april: conclusies

Vandaag, maandag 11 april, was vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès in Luxemburg voor een Raad Buitenlandse Zaken. De besprekingen waren gewijd aan de huidige oorlog in Oekraïne en de laatste ontwikkelingen ter zake.
Persbericht

NAVO-ministeriële van 6-7 april: conclusies

Op woensdag 6 april en donderdag 7 april heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès deelgenomen aan een ministeriële NAVO-bijeenkomst in Brussel. Deze tweedaagse bijeenkomst was gericht op de aanhoudende oorlog in Oekraïne, de laatste ontwikkelingen en de uitdagingen in verband met dit conflict die het Bondgenootschap rechtstreeks aangaan, vooral op de lange termijn.
Persbericht

Bilaterale ontmoeting met de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Z.E. Antony Blinken

Vandaag, woensdag 6 april, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, een onderhoud gehad met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dhr. Antony Blinken, tijdens een bilaterale ontmoeting in het Egmontpaleis. Het onderhoud richtte zich in eerste instantie op de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de maatregelen die genomen werden en nog genomen kunnen worden om de Oekraïners te helpen. 
Persbericht

Reactie op het arrest in hoger beroep betreffende de heer Rusesabagina

Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft kennis genomen van de uitspraak van het Hof van Beroep van Kigali van vandaag, 4 april 2022, waarin onder anderen dhr. Paul Rusesabagina wordt veroordeeld.
Persbericht

Gezamenlijke verklaring van de vrouwelijke ministers van Buitenlandse Zaken over de heropening van de scholen in Afghanistan

Verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van Albanië, Andorra, Australië, België, Bosnië-Herzegovina, Duitsland, Estland, Indonesië, IJsland, Canada, Kosovo, Malawi, Mongolië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Tonga en het Verenigd Koninkrijk over de heropening van de scholen in Afghanistan. 
Persbericht

Raad van de Ministers van Europese Zaken van 22 maart: conclusies

Vandaag, dinsdag 22 maart, zijn vice-eersteminister en minister van Europese Zaken Sophie Wilmès en haar collega-ministers bijeen gekomen in Brussel voor een Raad Algemene Zaken.
Persbericht

Raad van de Ministers van Buitenlandse Zaken van 21 maart: conclusies

Vandaag, maandag 21 maart, zijn vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en haar collega-ministers bijeen gekomen in Brussel voor een Raad Buitenlandse Zaken, grotendeels gewijd aan de oorlog in Oekraïne. Ook werd in een gezamenlijke bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie het Strategisch Kompas aangenomen.
Persbericht

België herbevestigt engagement voor de uitroeiing van racisme en discriminatie

21 maart is de Internationale Dag voor de uitroeiing van rassendiscriminatie. De herdenking ervan blijft actueel en noodzakelijk, omdat racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat - net als de onverdraagzaamheid die ermee gepaard gaat - wereldwijd blijven bestaan. Ook vandaag nog is racisme diepgeworteld in de maatschappij, het overstijgt generaties en houdt ongelijkheid en marginalisering in stand.
Persbericht

Internationale Vrouwendag: “Respect voor vrouwenrechten nog fundamenteler in oorlogstijd”

Al meer dan een eeuw wordt 8 maart - de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw - gebruikt om de aandacht te vestigen op sociale, politieke, economische en culturele verwezenlijkingen van vrouwen, en tegelijk gendergelijkheid en de mensenrechten van vrouwen en meisjes te bevorderen. Dat laatste punt is bijzonder relevant in de context van de aanhoudende oorlog in Oekraïne.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.