Nieuws

Persbericht

Sport en Cultuur als hefboom bij strijd tegen armoede

Elk jaar verleent de federale regering via de inkomsten van de Nationale Loterij subsidies aan talrijke maatschappelijke instellingen en organisaties. Deze subsidies ondersteunen initiatieven met een humanitair, sociaal, sportief, cultureel of wetenschappelijk doel.In 2018 is de projectoproep "Sport en cultuur als hefbomen in de strijd tegen armoede” gelanceerd. Een enveloppe van 1,6 miljoen euro werd gereserveerd ter ondersteuning van organisaties die sportactiviteiten of culturele…
Persbericht

Het sociaal-economische moet een prioriteit blijven de komende jaren

Over de staatsschuld en de vermindering van de tekorten zegt minister Wilmès het volgende: “De Commissie erkent wel degelijk de verbetering van de budgettaire toestand van België sinds 2014, maar meent dat de sanering sterker zou moeten geweest zijn tussen 2017 en 2018, zou men de Europese regels strikt toepassen. Dat was het onderwerp van een brief die we vorige week ontvangen hebben. We hebben gedetailleerd geantwoord met wat ik noem ons ‘doordacht en redelijk’…
Persbericht

Stop de desinformatie: de koopkracht is gestegen!

Volgens een studie van de KU Leuven die deze ochtend werd gepubliceerd zou de koopkracht van de gepensioneerden amper zijn gestegen tijdens deze legislatuur. Die van de personen met een laag pensioen zou zelfs zijn gedaald.De Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, wil hierover duidelijkheid scheppen: “Deze studie is volledig in strijd met alle analyses en alle cijfers waarover wij beschikken.”De minimumpensioenen werden zes keer verhoogd gedurende deze legislatuur:…
Persbericht

Reactie op de voorjaarsprognose van de Europese Commissie

Wat de verschuiving van het nominale saldo naar het structurele saldo betreft, legt de minister uit dat "het geweten is dat de aanpak van de Europese Commissie bij de berekening van de output gap afwijkt van die van de lidstaten. De Belgische regering baseert zich op de bij wet voorziene berekeningen van het Federaal Planbureau. Bij dit verschil komt er ook de eigen interpretatie door de diensten van de Europese Commissie van het al dan niet structurele karakter van de verhoging van de…
Persbericht

Tussen 60.000 en 140.000 jobs rechtstreeks gecreëerd door federale maatregelen

Sophie Wilmès heeft kennis genomen van de studie van IRES (UC Louvain) die vermeldt dat de maatregelen die tijdens deze legislatuur door de federale regering werden genomen voor de rechtstreekse creatie van 60.000 jobs hebben gezorgd – zonder rekening te houden met de onrechtstreekse effecten van deze beleidskeuzes! Deze studie komt bovenop de verschillende bijdragen die recent gepubliceerd werden, onder meer die van de KU Leuven die het aantal op 73.000 jobs bepaalt of nog van het VBO…
Persbericht

Het nieuwe onderzoeksschip zal de Belgische traditie eren en als ‘RV Belgica II’ door het leven gaan

Minister Sophie Wilmès: "Hoewel de naam Belgica II misschien minder originaliteit bevat dan de andere kanshebbers in deze wedstrijd, kent deze naam een ongeëvenaarde symboliek. Het nieuwe schip zal de Belgische kleuren blijven dragen en herinnert er tegelijkertijd aan dat ons land in staat is tot grote projecten, zoals dat ook het geval was bij het eerste schip dat over de zeeën voer in opdracht van Adrien de Gerlache in de negentiende eeuw. Daar de wetenschappelijke doelstellingen…
Persbericht

Het aanvullend pensioen binnenkort toegekend aan de contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Alle contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt zullen zo binnenkort kunnen genieten van aanvullende pensioenrechten.Dit betreft onder meer de contractuele personeelsleden van de federale overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, van Defensie, van de Geïntegreerde Politie, van de diensten van de Rechterlijke orde evenals van sommige openbare entiteiten en publiekrechtelijke rechtspersonen die tot de Federale Staat behoren.Bovendien zullen aanvullende pensioenrechten…
Persbericht

1,6 miljoen euro subsidies voor voedselhulp in België

87 projecten van organisaties actief in het verdelen van voedselhulp werden geselecteerd in het kader van een projectoproep gelanceerd door Sophie WILMES, Minister van Begroting belast met de Nationale Loterij en Denis DUCARME, Minister van Sociale Integratie in samenwerking met de Nationale Loterij.Elk jaar verleent de Staat via zijn koninklijk besluit ter verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij talrijke subsidies aan maatschappelijke instellingen en organisaties. Deze subsidies…
Persbericht

Naar een betere bescherming van het privéleven van Belgische metissen

Akkoord met betrekking tot de kwestie  van de persoonlijke gegevens van Belgische metissen
Persbericht

België helpt Europa bij bouw supercomputer

België zal financiële steun verlenen om een Europese supercomputer te ontwikkelen. Dat heeft de Ministerraad beslist op voorstel van Minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès en van Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer.De Europese Commissie en 13 landen, waaronder België, gaan tegen 2020 vier Europese supercomputer ontwikkelen. Die supercomputers kunnen honderd miljoen miljard berekeningen per seconde uitvoeren en moeten tegen 2022 een capaciteit hebben van een triljoen…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.