Beleid

Persbericht

We hebben altijd de keuze gemaakt voor een onderbouwd en doordacht saneringsbeleid

Op woensdag presenteerde de Europese Commissie haar conclusies over de Draft Budgetary Plans die door elk van haar lidstaten in het kader van het Europees semester werden ingediend. De minister van Begroting, Sophie Wilmès, neemt kennis van de opmerkingen van de Europese autoriteiten aan het adres van België. De Commissie werpt de mogelijkheid op dat de criteria van het Stabiliteits- en groeipact voor wat betreft de begroting van 2019 niet zouden worden nageleefd. Minister Wilmès…
Persbericht

De Europese Commissie heeft zich nog niet uitgesproken over de Belgische begroting

Verduidelijing van minister Wilmès
Persbericht

Opening van de Musica Mundi School

Op maandag 1 oktober opent de Musica Mundi School officieel zijn deuren in Waterloo en zullen veel jonge musici vanover de hele wereld een schooltraject volgen dat algemeen onderwijs en muzikale opleiding combineert. Deze school ligt op het terrein van het klooster Notre-Dame de Fichermont en biedt een uitgebreide opleiding volgens de vereisten van de Cambridge International Examinations voor kinderen van 10 tot 18 jaar oud. Sophie Wilmès, federaal minister bevoegd voor de Nationale…
Persbericht

De regering zal haar budgettaire waakzaamheid aanhouden en haar beleid gericht op de groei van de werkgelegenheid en het beschikbaar inkomen voortzetten

De Minister van Begroting, Sophie Wilmès, heeft kennis genomen van de meest recente economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor 2018 en 2019. Globaal genomen, bevestigt het rapport de grote macro-economische trends waarop reeds geanticipeerd werd bij de opmaak van de twee voorgaande begrotingen, weliswaar met een aandachtspunt voor een lichte herziening van de economische groei tot 1,5% in 2018 en 2019. Ze herinnert eraan dat het Federaal Planbureau geen enkele budgettaire…
Evenement

Voorstelling van de begroting 2019

image Belga
Voorstelling van de begroting 2019 aan de kamerleden en de journalisten. "Jaar na jaar hebben we de tekorten en onze schuld verminderd. De cijfers spreken voor zich. We zullen dit werk in 2019 voortzetten, terwijl we het loon van de werknemers verhogen en de jobcreatie stimuleren." Slides van de persconferentie  PPWT BUDGET2018 NL.pdf
Persbericht

Het Monitoringcomité heeft kunnen werken met volledige autonomie, bewustzijn en verantwoordelijkheid

Parlementaire commissie Financiën & Begroting 
Persbericht

De federale regering bevestigt opnieuw de maatschappelijke rol van de Nationale Loterij en haar steun voor de sportieve zaak

Op voorstel van Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Sophie Wilmès, heeft de Ministerraad het definitieve verdelingsplan voor de subsidiegelden van de Nationale Loterij voor het boekjaar 2017 goedgekeurd, evenals een voorlopig verdelingsplan voor 2018. Ter herinnering: het beheerscontract met de Nationale Loterij voorziet in een jaarlijkse monopolierente aan de overheid en een verdeling van subsidies ter ondersteuning van projecten en  verenigingen.…
Persbericht

Een gekende en verwachte inspanning voor 2019

De federale minister van Begroting, Sophie Wilmès, heeft kennis genomen van het rapport van het Monitoringcomité1 voor de voorbereiding van de initiële begroting voor 2019. Dit rapport geeft de aanzet voor het begrotingsconclaaf van deze zomer. De inspanningen voor volgend jaar worden geraamd op 2,6 miljard euro, gelet op de doelstellingen. Voor 2019 wordt het nominale tekort bij ongewijzigd beleid geschat op -1,26% van het bbp (-3,1% in 2014). Het structurele tekort op -1,13% (-2,9% in…
Persbericht

Laten we verder werken aan de begrotingssanering en werkgelegenheid

De federale minister van Begroting, Sophie Wilmès, heeft kennis genomen van het 126.3-rapport en de aanbevelingen van de Europese Commissie in het kader van het Europees Semester over het Nationale Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma van België. In haar analyse is de Commissie van mening dat er geen tastbaar bewijs is van een significante afwijking voor België ten aanzien van de geldende Europese regels. Sophie Wilmès neemt akte van deze rapporten, dat op zich geen…
Persbericht

Europese Commissie bevestigt de verbeterde tekorten en aanhoudende groei

De federale minister van Begroting, Sophie Wilmès, heeft akte genomen van de macro-economische prognoses voor de lente van 2018 voor België, die donderdag door de Europese Commissie zijn verstrekt.De Europese Commissie bevestigt de verbetering van onze tekorten. Volgens de Europese Commissie zou het nominale tekort in 2017 -1% van het BBP bedragen, zoals aangekondigd door de federale regering. Het structurele tekort van zijn kant wordt door Europa geschat op -1,3%, terwijl de meest recente…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.