Beleid

Persbericht

1,6 miljoen euro subsidies voor voedselhulp in België

87 projecten van organisaties actief in het verdelen van voedselhulp werden geselecteerd in het kader van een projectoproep gelanceerd door Sophie WILMES, Minister van Begroting belast met de Nationale Loterij en Denis DUCARME, Minister van Sociale Integratie in samenwerking met de Nationale Loterij.Elk jaar verleent de Staat via zijn koninklijk besluit ter verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij talrijke subsidies aan maatschappelijke instellingen en organisaties. Deze subsidies…
Persbericht

Naar een betere bescherming van het privéleven van Belgische metissen

Akkoord met betrekking tot de kwestie  van de persoonlijke gegevens van Belgische metissen
Persbericht

België helpt Europa bij bouw supercomputer

België zal financiële steun verlenen om een Europese supercomputer te ontwikkelen. Dat heeft de Ministerraad beslist op voorstel van Minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès en van Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer.De Europese Commissie en 13 landen, waaronder België, gaan tegen 2020 vier Europese supercomputer ontwikkelen. Die supercomputers kunnen honderd miljoen miljard berekeningen per seconde uitvoeren en moeten tegen 2022 een capaciteit hebben van een triljoen…
Revue de presse

“Les Experts” op BX1

Sophie Wilmès was te gast bij "les Experts" op BX1 samen met Didier Gosuin om het nieuws van de week te bespreken: stakingen, interprofessionele overeenkomsten, werkgelegenheid en de Brusselse rand (met Nicolas De Decker, Ihsane Hch en Paul Grosjean). Herbekijk de uitzending op de website van BX1  
Revue de presse

De goddelijke wil zal het klimaatbeleid niet financieren

Interview in l’Echo van 16 februari 2019
Revue de presse

De volgende regering zal, in tegenstelling tot ons, beginnen met een tekort van -0,8%. We begonnen bij - 3,1%

Interview op Bel RTL 
Persbericht

De voorspellingen zijn fictief; de rekeningen, de realiteit. Laten we voorzichtig blijven

Om aan een ​​verondersteld tekort van 7,7 miljard euro in 2019 te komen, extrapoleerden de waarnemers bij de start van hun berekening, de cijfers van de economische begroting die onlangs door het Federaal Planbureau waren gepubliceerd. "Elk jaar lees ik rampscenario's, voorgesteld als feitelijke waarheden, die uiteindelijk anders uitdraaien.” Ter herinnering: in februari 2017 werd op basis van cijfers van het Federaal Planbureau aangegeven dat het tekort van 2017 -1,9% zou…
Persbericht

Balans van de regering-Michel: een tekort gedeeld door 3/4 in vier jaar

 "Zo’n prestatie heeft België in de laatste tien jaar niet meer neergezet, met andere woorden de periode vóór de bankencrisis." verduidelijkt de Eerste Minister. "Deze sanering komt tot uiting in de drastische vermindering van ons nominale tekort, in de daling van onze schuld - terwijl deze sinds 2008 gestaag was toegenomen - en in de daling van onze uitgaven"Tezelfdertijd schetst de Minister van Begroting de budgettaire context van de afgelopen legislatuur:…
Persbericht

We hebben altijd de keuze gemaakt voor een onderbouwd en doordacht saneringsbeleid

Op woensdag presenteerde de Europese Commissie haar conclusies over de Draft Budgetary Plans die door elk van haar lidstaten in het kader van het Europees semester werden ingediend. De minister van Begroting, Sophie Wilmès, neemt kennis van de opmerkingen van de Europese autoriteiten aan het adres van België. De Commissie werpt de mogelijkheid op dat de criteria van het Stabiliteits- en groeipact voor wat betreft de begroting van 2019 niet zouden worden nageleefd. Minister Wilmès…
Persbericht

De Europese Commissie heeft zich nog niet uitgesproken over de Belgische begroting

Verduidelijing van minister Wilmès

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.