Persbericht

Opening van de Musica Mundi School

Op maandag 1 oktober opent de Musica Mundi School officieel zijn deuren in Waterloo en zullen veel jonge musici vanover de hele wereld een schooltraject volgen dat algemeen onderwijs en muzikale opleiding combineert. Deze school ligt op het terrein van het klooster Notre-Dame de Fichermont en biedt een uitgebreide opleiding volgens de vereisten van de Cambridge International Examinations voor kinderen van 10 tot 18 jaar oud.
 
Sophie Wilmès, federaal minister bevoegd voor de Nationale Loterij, zegt trots te zijn op de realisatie van dit project: "terwijl de zomerstages Musica Mundi hun twintigjarig bestaan vieren, belooft de oprichting van de Musica Mundi School de culturele invloed van België op het internationale toneel te versterken en herbevestigt dit ons uitmuntende imago op het gebied van klassieke muziek."
 
Al tien jaar steunt de Nationale Loterij - via de enveloppe "Nationaal Prestige" - de zomerstages en het muziekfestival Musica Mundi. Naast deze samenwerking werd op voorstel van de minister besloten om het Musica Mundi School-project te introduceren binnen het Koninklijk Verdelingsbesluit (KVB), dat de jaarlijkse verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij bepaalt. Zo krijgt de school een recurrente subsidie van 200.000 euro voor de jaren 2018 en 2019 om de kosten te dekken, in het bijzonder voor de akoestische transformaties van het gebouw (klassen, werkruimten, enz.) Maar ook voor de bouw van een concertzaal.
 
"Het imago van België als cultuur- en muziekland is wel geweten", verduidelijkt minister Sophie Wilmès. “Elk jaar besteedt de muziekwereld aandacht aan ons land tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd, die tussen haakjes ook wordt ondersteund door de Nationale Loterij. Ik ben blij dat de Loterij kan bijdragen tot het tot stand komen van dergelijke geweldige projecten."
 
Ze voegt eraan toe: "Toen ik de initiatiefnemers van het project ontmoette, Hagid en Leonid Kerbel, werd ik voor het eerst geraakt door hun passie; zeker voor de muziek maar ook voor de overdracht van hun kennis. Ik heb al meermaals het geluk had om talentvolle jongeren op het podium te zien verschijnen. Er is niets overtuigender dan een kind, niet alleen te zien schitteren, maar vooral te zien openbloeien in zijn kunst. Deze school zal veel wonderen onthullen, daar ben ik van overtuigd. Musica Mundi kan rekenen op mijn steun en die van de Nationale Loterij."