Persbericht

Ontmoeting met de Rwandese Minister van Buitenlandse Zaken, Z.E. Dhr Vincent Biruta

Vandaag, maandag 26 april, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de minister van Buitenlandse Zaken van Rwanda ontmoet, Z.E. dhr Vincent Biruta. Naast de evolutie van de pandemie in beide landen, actuele regionale kwesties en de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie, ging de aandacht tijdens de meeting vooral naar de situatie van Paul Rusesabagina, wiens proces op 17 februari is begonnen in Kigali.

De vicepremier herinnerde eraan dat België voor zijn burgers een eerlijk, rechtvaardig en transparant proces verwacht. Ze uitte haar bezorgdheid over het feit dat dhr Rusesabagina zijn verdediging duidelijk niet naar behoren heeft kunnen voorbereiden, gezien de beperkte tijd die hij daarvoor kreeg en het feit dat de vertrouwelijkheid van de documenten die uitgewisseld zijn met zijn advocaten, niet geëerbiedigd is. Vicepremier Wilmès herhaalde ook het Belgische verzoek om de heer Rusesabagina in het kader van de procedure in België zijn Belgische advocaat te laten ontmoeten, wat nog niet is gebeurd.

Ons land zal de situatie blijven volgen, zoals het dat van bij het begin heeft gedaan.