Persbericht

Ministers Wilmès en Kitir maken plaats voor de jongere generatie vrouwen

Louise en Margaux voeren actie voor meisjesrechten op Wereldmeisjesdag

Naar aanleiding van de 10de Wereldmeisjesdag stonden Louise (20) en Margaux (24) een dag lang in de schoenen van ministers Wilmès en Kitir. Met deze Girls' Takeover vraagt kinder- en meisjesrechtenorganisatie Plan International België aandacht voor meisjesrechten wereldwijd. De keuze voor twee vrouwelijke ministers is niet toevallig: de organisatie wil aantonen dat meisjes kunnen dromen van topfuncties waarin ze de wereld veranderen. "Extra aandacht vestigen op de rechten van meisjes is broodnodig. Schendingen van hun rechten zijn helaas nog geen geschiedenis", aldus Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès.

Meisjesrechten staan wereldwijd nog steeds onder druk en de problemen zijn er door het coronavirus en klimaatverandering alleen maar groter op geworden. Maar tien jaar na de eerste Wereldmeisjesdag, is er ook hoopvol nieuws. Zo zijn Sophie Wilmès en Meryame Kitir de eerste vrouwelijke Ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken. Wilmès was daarvoor ook al de eerste vrouwelijke premier van België. Beide ministers zetten dus graag hun schouders onder de boodschap van de jongerenactivisten van Plan International: the future is equal!

WHO RUN THE WORLD? GIRLS!

Wat zou jij doen als je een dag lang Minister was? Die vraag mochten Margaux en Louise beantwoorden toen ze het roer overnamen van Ministers Wilmès en Kitir. Beiden zijn jonge activisten van Plan International België en hoefden niet lang na te denken over dit aanbod.

"De rechten van meisjes moeten hoog op de internationale agenda staan," zegt Louise. "We hebben allemaal hetzelfde potentieel, maar niet altijd dezelfde kansen. Dat moet veranderen.

Louise verving minister Wilmès, terwijl Margaux de plaats innam van minister Kitir. Als minister van Buitenlandse Zaken lichtte Louise op de Ministerraad toe waarom ze Wilmès verving en opende op haar beurt een internationale conferentie over de toekomst van Europa. Met haar tussenkomst was Louise ook de eerste jongere die de Ministerraad mocht betreden.

"België besteedt in zijn buitenlands beleid veel aandacht aan de rechten van meisjes", zegt minister Wilmès. "Ons land blijft de zaak op het hoogste niveau onder de aandacht brengen zoals tijdens ons voorbije mandaat in de Veiligheidsraad en laatst nog op de Algemene Vergadering van de VN. België zal zich blijven inzetten voor om meisjes te beschermen, in België en over de hele wereld.”

Als minister van Ontwikkelingssamenwerking had Margaux ook een belangrijke dag. Zij had een ontmoeting met Kitirs medewerkers en opende een internationale conferentie over onderwijs.

Zowel Minister Wilmès als Kitir blikken tevreden terug op het werk van hun tijdelijke invallers. "Het was bijzonder fijn en verrijkend van gedachten te kunnen wisselen met een  intelligente en geëngageerde jonge vrouw als Louise," aldus minister Wilmès. "Ik heb haar met veel plezier geholpen haar - onze - boodschap over te brengen. Het vuur waarmee zij strijdt voor de rechten van meisjes en de vanzelfsprekende aanwezigheid van vrouwen in de hoogste posities dwingt respect af."

KLIMAAT OF CORONA, MEISJES ZIJN ALS EERSTE DE DUPE

“Hoewel de aandacht voor meisjesrechten de afgelopen jaren toenam, staan ze vandaag in toenemende mate onder druk”, zegt Jorn Vennekens, woordvoerder bij Plan International België. “Klimaatverandering is daar een tekenend voorbeeld van.” Meisjes lopen door hun geslacht en leeftijd een groter risico om met de gevolgen geconfronteerd te worden. Nu al blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties dat 80% van de mensen die ontheemd raken door klimaatverandering, vrouwen zijn.

Plan International België ziet ook in haar partnerlanden dat de strijd nog lang niet gestreden is. Jaarlijks worden zo’n 12 miljoen meisjes uitgehuwelijkt voor hun achttiende verjaardag en lopen 3 miljoen meisjes het risico op genitale verminking. Ongeveer 12 miljoen meisjes tussen 15 en 19 jaar bevallen jaarlijks na een tienerzwangerschap – meteen ook de voornaamste doodsoorzaak bij meisjes in die leeftijdscategorie. Door wereldwijd projecten met lokale partners op te zetten, werkt Plan International aan oplossingen voor deze problemen waar meisjes mee te maken krijgen.

Ook het coronavirus gooit roet in het eten. Vorig jaar nog kaartte Plan International de impact op meisjesonderwijs aan: door de verplichte schoolsluiting konden veel meisjes niet naar school en naar schatting zou 20 miljoen van hen nooit meer terugkeren. Zij begonnen ondertussen met werken of dreigen nooit meer hun opleiding af te maken door andere problemen. Kort gezegd: het ontbrak  Louise en Margeaux dus niet aan gespreksstof tijdens hun dag als minister.

JONGEREN AAN HET WOORD

Niet alleen meisjes, maar alle jongeren willen gehoord worden door de ministers. Uit eerder onderzoek van Plan International België en Enabel, blijkt dat geëngageerde jongeren zich willen inzetten voor internationale solidariteit.

Ze geven aan dat internationale uitdagingen ook met hun input aangepakt moeten worden, maar hebben het gevoel dat politici onvoldoende met hen rekening houden. Zo’n 170 scholen schaarden zich daarom eerder deze maand al achter de oproep van Plan International om jongeren op een betekenisvolle manier te betrekken.

Uit de Girls’ Takeover bleek alvast het engagement van Ministers Wilmès en Kitir om jongeren, en meisjes in het bijzonder, te betrekken in hun beleid.