Persbericht

We hebben altijd de keuze gemaakt voor een onderbouwd en doordacht saneringsbeleid

Op woensdag presenteerde de Europese Commissie haar conclusies over de Draft Budgetary Plans die door elk van haar lidstaten in het kader van het Europees semester werden ingediend. De minister van Begroting, Sophie Wilmès, neemt kennis van de opmerkingen van de Europese autoriteiten aan het adres van België. De Commissie werpt de mogelijkheid op dat de criteria van het Stabiliteits- en groeipact voor wat betreft de begroting van 2019 niet zouden worden nageleefd.
 
Minister Wilmès herinnert eraan dat de "risk of non-compliance" reeds te berde werd gebracht voor de jaren 2016 en 2017 door de Europese Commissie, die gedwongen werd om a posteriori de effectieve daling van de tekorten van België op te tekenen. In drie jaar tijd is het tekort gedeeld door drie.
"Het Europese proces herhaalt zich weer, zoals ieder jaar in deze periode. Zoals commissaris Moscovici verklaarde, betreft deze classificatie van België in de groep van vijf landen met een risico op niet-naleving, meer een strikte interpretatie van de verdragen en de mechanische toepassing van de procedure dan de uiting van een echte bezorgdheid van de Europese Commissie. Kortom, we beseffen heel goed - en dat hebben we reeds medegedeeld – dat de begroting 2019 niet de strikte zin van de Europese regels in acht neemt, zijnde een verbetering van het structurele saldo met 0,6%, wat een bijkomende inspanning zou vereisen voor entiteit I van ongeveer 2,4 miljard euro in 2019. Met een zekere strengheid, hebben we altijd de keuze gemaakt voor een onderbouwd en doordacht saneringsbeleid; dit keer ondersteund door een nationaal pact voor ambitieuze strategische investeringen en een reeks structurele hervormingen dat erop gericht is om tegemoet te komen aan de vele vacatures die momenteel een rem zetten op onze economie."
 
 
Sophie Wilmès wijst er ook op dat de Belgische situatie niet vergelijkbaar is met andere zogenaamde "risicolanden".
 
"Deze vergelijking gaat niet op, nu nog meer dan ooit tevoren. In tegenstelling tot andere lidstaten, kent België sinds 2014 een constant dalende trend voor wat betreft de tekorten en de schuld, wat niet meer was voorgevallen sinds 2008. Het mag duidelijk zijn dat als de Europese Commissie vragen heeft bij het tempo van de begrotingssanering, ze niettemin de Belgische sanering erkent, evenals ons vermogen om de structurele hervormingen door te voeren die nodig zijn om onze economie te verstevigen. Er is dus geen sprake van een parallel met de lidstaten die voorstellen om hun tekort te vergroten of hun overheidsschuld niet in toom kunnen houden."