Persbericht

De regering zal haar budgettaire waakzaamheid aanhouden en haar beleid gericht op de groei van de werkgelegenheid en het beschikbaar inkomen voortzetten

De Minister van Begroting, Sophie Wilmès, heeft kennis genomen van de meest recente economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor 2018 en 2019. Globaal genomen, bevestigt het rapport de grote macro-economische trends waarop reeds geanticipeerd werd bij de opmaak van de twee voorgaande begrotingen, weliswaar met een aandachtspunt voor een lichte herziening van de economische groei tot 1,5% in 2018 en 2019. Ze herinnert eraan dat het Federaal Planbureau geen enkele budgettaire prognose doet in dit kader, terwijl de pers zich wel baseert op dit rapport om voorspellingen te doen, met name over het nominale tekort. "De juistheid van deze berekeningen is de verantwoordelijkheid van degenen die ze opmaakten, het is een extrapolatie. Dit rapport is geen begrotingsrapport. Natuurlijk is deze lichte neerwaartse herziening van de groei een aandachtspunt voor de regering, in een internationale economische context die steeds moeizamer oogt. Echter, in het licht van het rapport van het Federaal Planbureau - en dit is misschien niet genoeg benadrukt geweest door waarnemers – evolueren andere belangrijke parameters die de begroting sterk beïnvloeden, wel gunstig. Deze elementen doen geen afbreuk aan het begrotingswerk van deze zomer."

 

De Minister van Begroting neemt als voorbeeld de jobcreatie (het vooropgestelde doel aan het begin van de legislatuur werd een jaar vroeger dan voorzien behaald), de werkloosheidsgraad dat een historisch laag niveau bereikt (5,9% in 2018, 5,7% in 2019) of nog het reëel beschikbaar inkomen (+ 1,8% in 2018, + 1.9% in 2019): "We hebben hier resultaten geboekt die ongezien zijn de laatste jaren. Laten we niet vergeten dat deze parameters ook een positieve invloed hebben op onze tekorten."

"Ik breng graag in herinnering dat, per definitie, de vooruitzichten wellicht nog zullen evolueren. Het is niet de eerste keer dat men in deze legislatuur een budgettaire armageddon voorspelt die nog nooit heeft plaatsgevonden. Integendeel, we zijn teruggekeerd naar een begrotingssituatie van vóór de crisis van 2008 door het tekort te delen door drie en we hebben uiteindelijk onze overheidsschuld in een neerwaartse spiraal gebracht. Waakzaamheid, kalmte en voorzichtigheid moeten onze leidende principes blijven. We behouden deze focus. De regering zal haar budgettaire waakzaamheid aanhouden en de macro-economische ontwikkelingen nauwlettend opvolgen."