Persbericht

De federale regering bevestigt opnieuw de maatschappelijke rol van de Nationale Loterij en haar steun voor de sportieve zaak

Op voorstel van Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Sophie Wilmès, heeft de Ministerraad het definitieve verdelingsplan voor de subsidiegelden van de Nationale Loterij voor het boekjaar 2017 goedgekeurd, evenals een voorlopig verdelingsplan voor 2018. Ter herinnering: het beheerscontract met de Nationale Loterij voorziet in een jaarlijkse monopolierente aan de overheid en een verdeling van subsidies ter ondersteuning van projecten en  verenigingen. Het definitieve verdelingsplan voor 2017 bedraagt 185,3 miljoen euro. Dit bedrag is identiek voor het jaar 2018 en is tot 2021 vastgelegd in het beheerscontract tussen de overheid en de Nationale Loterij. Minister Sophie Wilmès bevestigt opnieuw haar engagement voor de maatschappelijke rol van de Nationale Loterij.
 
"Als we het hebben over de Nationale Loterij, denken we in de eerste plaats aan haar voornaamste functie; namelijk de kanalisatie van het spelplezier richting verantwoorde spelen. We kunnen echter nooit voldoende de nadruk leggen op de fundamentele rol die ze speelt bij het financieel ondersteunen van projecten met een hoge maatschappelijke waarde, of het nu gaat om cultuur, sociale cohesie, armoedebestrijding, milieubescherming, gendergelijkheid enzovoort. Elk jaar kunnen honderden projecten mogelijk worden gemaakt dankzij subsidies van de Nationale Loterij. Van al deze projecten die me nauw aan hart liggen, zijn er Child Focus, de Zorgcentra na Seksueel Geweld, de Musica Mundi School, Auschwitz in gedachtenis of sociale innovatie in de strijd tegen het probleem van het dakloos zijn en transitwoningen."
 
Naast de verdelingsbesluiten voor 2017 en 2018 heeft de federale regering ook het tussentijdse rapport over het BeGold-project goedgekeurd, dat jonge sporttalenten uit België ondersteunt. Het project - dat een jaarlijks bedrag van 1.187 miljoen euro ontvangt - heeft zijn overeenkomst met vijf jaar verlengd zien worden, in de aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 in Tokio. Het doel van BeGold is om zoveel mogelijk Belgische atleten af te leveren in de top 8 van elke discipline op de volgende Olympische en Paralympische Spelen.
 
"De ervaring van het WK 2018, met de uitstekende prestaties van onze Rode Duivels, heeft het belang aangetoond van het ondersteunen van topsport in België. Sport belichaamt de fundamentele waarden van het maatschappelijke leven: teamwork, fair play, verdienstelijkheid, zelfontplooiing. Maar sport werkt ook verbindend: het verenigt vrouwen, mannen en gemeenschappen rond dezelfde passie. Ik ben er trots op dat we dit kunnen aanmoedigen via de Nationale Loterij."