Persbericht

De Europese Commissie heeft zich nog niet uitgesproken over de Belgische begroting

Minister van Begroting Sophie Wilmès heeft kennis genomen van het artikel dat in de krant De Tijd verscheen over een brief die de federale regering zou ontvangen van de Europese Commissie. Deze brief zou erop wijzen dat de ontwerpbegroting 2019 zoals deze nu voorligt, niet zou worden aanvaard door de Europese autoriteiten, in het licht van de begrotingsverdragen. De minister is verrast door deze informatie en de toon van het artikel: 
 
"België heeft op heden nog geen enkele kennisgeving van de Europese Commissie ontvangen. Evenmin hebben wij in dit stadium een aanwijzing ontvangen die ons enige weigering door de Commissie zou doen vermoeden. Vanmorgen is contact opgenomen met de Commissie voor een toelichting over deze kwestie."
 
Het Draft Budgetary Plan 2019 is in overeenstemming met de doelstellingen tot verbetering van het structurele evenwicht die in april zijn vastgesteld in het Stabiliteitsprogramma. De minister herinnert eraan: 
 
"We hebben steeds verder gewerkt aan de begrotingssanering, in goede overeenstemming met de hervormingen die nodig zijn om het economisch herstel te ondersteunen."
 
In de afgelopen jaren is België binnen de OESO als een 'top-hervormer' naar voor gekomen, om het met de woorden van de organisatie zelf te zeggen. De regering doet daarom een beroep op de clausule voor structurele hervormingen, die toelaat bij de analyse van de begrotingsinspanningen, rekening te houden met de structurele hervormingen die zijn doorgevoerd (pensioenen, arbeidsmarkt, taxshift, vennootschapsbelasting, enz.).