Biografie

Oktober 2020 - nu: Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen

Eedaflegging De Croo IEedaflegging De Croo I
Op 1 oktober 2020 legde Sophie Wilmès de eef af als Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen. 

Oktober 2019 - september 2020: Eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Van 27 oktober 2019 tot 30 september 2020 bekleedde Sophie Wilmès de functie van Eerste Minister van België.

December 2018 - oktober 2019: Minister van Begroting en Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Op 9 december 2018 werd Sophie Wilmès bijkomend bevoegd voor Ambtenarenzakenen en Wetenschapsbeleid.

September 2015 - december 2018: Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

Op 21 september 2015 vervoegde Sophie Wilmès de federale regering, waar ze de functie bekleedde van minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij. 

Oktober 2014 - september 2015: federaal Volksvertegenwoordiger

Tussen oktober 2014 en september 2015 was Sophie Wilmès federaal Volksvertegenwoordiger voor de Kamer. Ze was lid van de commissies Financiën en Begroting, Defensie en Economie.

Wie is Sophie Wilmès?

Ik ben geboren in Elsene op 15 januari 1975. Ik bracht mijn kindertijd door in Graven (Wallonië), mijn pubertijd en studententijd in Brussel om vervolgens in Sint-Genesius-Rode te gaan wonen.

Na een licentiaat Toegepaste Communicatie, afdeling Reclame aan het IHECS (Institut des Hautes Etudes de Communications Sociales), ben ik aan de slag gegaan bij de Europese Commissie als financieel beheerder. Vervolgens heb ik een avondopleiding tot licentiaat Financieel Management afgerond aan het Institut Supérieur Saint-Louis, vooraleer ik aan de slag ging als economisch en financieel adviseur in een advocatenkantoor.

Nadat ik verkozen werd als schepen in Sint-Genesius-Rode, besliste ik om mij volledig aan mijn gemeente te wijden. Ik vervolgde mijn politieke activiteiten en werd verkozen voor de Provincieraad, vervolgens de Kamer van Volksvertegenwoordigers en als voorzitter van de MR in de Brusselse Rand.

"Werken ten behoeve van de gemeenschap heeft altijd al mijn professionele en politieke keuzes geleid. Dag na dag probeer ik het dagelijks leven van iedereen te verbeteren op een dynamische, nauwgezette en transparante manier."