Persbericht

Bilaterale vergadering met de Amerikaanse Handelsgezante, H.E. Katherine Tai

Vandaag, woensdag 20 oktober, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Handel, de Handelsgezante van de Verenigde Staten, mevrouw Katherine Tai, verwelkomd ter gelegenheid van haar bezoek aan Europa. Dit is het derde onderhoud met mevrouw Tai sinds een eerste contact in april en een ontmoeting ter gelegenheid van de Top EU-VS in juni.

Aan het begin van de vergadering heeft de vicepremier de nadruk gelegd op het positieve feit van de terugkeer van de Verenigde Staten naar het multilateralisme en naar een dynamiek van internationale samenwerking - voornemens die waren geuit aan het begin van het mandaat van president Biden, die nu ook geleidelijk in de praktijk worden gebracht.

Wat de trans-Atlantische betrekkingen en de handel tussen Europa en de Verenigde Staten betreft, beschouwt Sophie Wilmès de eerste vergadering van de Raad voor Handel en Technologie EU-VS (RHT) van 29 september jl. als een zeer goed signaal. Er wordt gewerkt rond  verschillende belangrijke dossiers, zoals artificiële intelligentie,  het opnieuw in evenwicht brengen van de aanvoerketens voor halfgeleiders en export- en investeringscontroles. Het zal erop aankomen op deze weg verder te gaan. België besteedt hierbij bijzondere aandacht aan de betrokkenheid van KMO’s, zodat ook zij toegang krijgen tot de technologieën in kwestie.  

De vicepremier is ook tevreden dat er al een voorlopige oplossing is gevonden voor het geschil tussen Airbus en Boeing. Sophie Wilmès: "Het geschil over de Amerikaanse maatregelen voor aluminium en staal moet dringend opgelost worden, zoals ik tijdens het onderhoud nogmaals heb benadrukt. Dit dossier is prioritair. De Europese Unie heeft al een eerste stap gezet door een tweede reeks tegenmaatregelen op te schorten. Wij leggen de basis voor een akkoord dat goed is voor beide partijen.”

De vicepremier en mevrouw Tai maakten van deze ontmoeting gebruik om de toekomst van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te bespreken, mede met het oog op de volgende ministeriële bijeenkomst in november. België is verheugd dat de Verenigde Staten opnieuw een op regels gebaseerde internationale orde voorstaan en verdedigen, en moedigt hen ook aan dit engagement binnen de instelling concreet gestalte te geven. Voorts is ons land voorstander van een grondige hervorming van de werking van de WTO. België steunt ook het herinstalleren  van de beroepsinstantie van het geschillenbeslechtingssysteem.

Tot slot heeft vice-eersteminister Sophie Wilmès Handelsgezante Tai op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken over de Belgische economische missie naar de Verenigde Staten (Atlanta, New York, Boston) die in juni 2022 zal plaatsvinden.