Persbericht

Bilateraal onderhoud met de vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van Kazachstan, Z.E. Mukhtar Tileuberdi

Vandaag, dinsdag 18 januari, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, haar ambtgenoot, de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken van Kazachstan, de heer Mukhtar Tileuberdi, ontmoet naar aanleiding van zijn bezoek aan Brussel. Tijdens het onderhoud heeft de vicepremier de gelegenheid gehad om de bezorgdheid van België over de recente binnenlandse gebeurtenissen in Kazachstan aan te kaarten. De transparante en open houding van Kazachstan moet worden benadrukt, getuige het bezoek van vicepremier Tileuberdi aan Brussel, maar ook, in de komende dagen, aan Wenen (OVSE) en Genève (Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten).

Vicepremier Wilmes betreurde ten overstaan van haar ambtgenoot dat vreedzame demonstraties gewelddadig zijn geworden, met als gevolg dat er aan beide kanten te veel mensenlevens te betreuren zijn. De crisis moet als katalysator dienen om de door de autoriteiten aangekondigde economische en sociale hervormingen uit te voeren, ter bevordering van het welzijn van de Kazachse bevolking.

De vice-eersteminister herhaalde ook het engagement van België ten aanzien van de eerbiediging van de mensenrechten en moedigde hervormingen ter bevordering van vrouwenrechten aan.

België is bijzonder bezorgd over de stabiliteit en de veiligheid in de Centraal-Aziatische regio. Dit kwam uitvoerig aan bod tijdens het onderhoud van de twee vicepremiers, met bijzondere aandacht voor de situatie in Afghanistan en de gevolgen in de regio.

Tot slot werden de positieve bilaterale betrekkingen tussen beide landen - op diverse gebieden - tijdens het onderhoud verwelkomd.