Persbericht

België helpt Europa bij bouw supercomputer

België zal financiële steun verlenen om een Europese supercomputer te ontwikkelen. Dat heeft de Ministerraad beslist op voorstel van Minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès en van Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer.

De Europese Commissie en 13 landen, waaronder België, gaan tegen 2020 vier Europese supercomputer ontwikkelen. Die supercomputers kunnen honderd miljoen miljard berekeningen per seconde uitvoeren en moeten tegen 2022 een capaciteit hebben van een triljoen berekeningen per seconde. De Europese Commissie gelooft dat de installatie van een supercomputer een Europese innovatieve boost teweeg zal brengen, te vergelijken met het project dat leidde tot de ontwikkeling van de Airbus-vliegtuigen in de jaren negentig of het satellietprogramma Galileo. Die supercomputers zijn cruciaal om nieuwe geneesmiddelen of geneeskunde op maat van de patiënt te ontwikkelen. Dankzij de supercomputer is er ook sterke encryptietechnologie mogelijk, belangrijk om ons beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Bovendien wil Europa met de ontwikkeling van een supercomputer een strategisch tegengewicht bieden aan de VS, Japan en China die nu al supercomputers bouwen.

Minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès:

“Met het toetreden van ons land tot dit competitief Europees project bevestigt de federale regering haar engagement om blijvend in te zetten op innovatie. We hebben ons als doel gesteld om via het Investeringspact onze investeringen op te krikken in een aantal prioritaire domeinen. Dit is een concrete investering. Het is van strategisch belang voor de wetenschappelijke instellingen en federale onderzoekscentra om toegang te hebben tot deze numerieke mogelijkheden. Zo wordt het voor hen mogelijk om zeer complexe operaties uit te voeren en snel zeer grote hoeveelheden gegevens te verwerken.”

Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer juicht het Europese initiatief toe:

“De ontwikkeling van een Europese supercomputer zal ons helpen om innovatie in Europa te houden en niet te laten delokaliseren naar andere regio’s. Zo kan Europa het innovatief hart van de wereld blijven. Bovendien is het belangrijk om grensoverschrijdend samen te werken. In Europa heeft geen enkele lidstaat alleen, ook België niet, de capaciteit om zo’n supercomputer alleen te bouwen. Door de medewerking van België kan ons land zich nog meer op de kaart zetten als trekker van innovatie en wetenschappelijk onderzoek in Europa.”